Харьковский гуманитарно - экологический институт
Абитуриентам
 
Мы рады видеть Вас среди наших студентов.

  

 

Правила приема в "ХГЭИ" в 2018 году.

Институт осуществляет подготовку по следующим направлениям.

Перечень предметов в сертификате независимого тестирования.
 
Сроки проведения вступительных мероприятий и порядок оформления документов.
 
Расписание вступительных экзаменов
 
Списки рекомендованных к зачислению на I курс
 
Вступительная кампания 2018!
 

ГАРНА НОВИНА!  Вперше випускники училищ, технікумів, коледжів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "молодшого спеціаліста" мають шанс вступити на 2ий курс заочної форми навчання за результатами фахових випробувань (без ЗНО).


ХАРКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

Факультети:

Еколого-правовий, за спеціальністю «Екологія»

Його випускники зможуть працювати на посадах:

 • Екоінспекторів і екоменеджерів у Міністерстві екології України, в обласних, міських і районних екологічних управліннях та екологічних інспекціях;
 • Екоінспекторів — на таможні та в санітарно-епідеміологічних станціях;
 • Екологів-технологів у структурах, які займаються природними ресурсами;
 • Екоінспекторів і екополіцейських у системі Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони України;
 • Екологічних менеджерів і екологічних інспекторів, екоконсультантів у природоохоронній сфері — у лісному, мисливському та рибному господарствах;
 • Екоконсультантів та управляючих у системі екологічного моніторингу та екологічного туризму;
 • Військовослужбовців системи Міністерства оборони України, зважаючи на те, що випускники за результатами двохрічного навчання на військовій кафедрі отримують офіцерське звання;
 • Викладача та вчителя у вищих та середніх навчальних закладах.

 

Соціологічного менеджменту, за спеціальністю «Соціологія»

Посади та сфери діяльності випускників:

 • Соціолог-консультант, соціолог-менеджер у соціологічних і соціальних структурах загальноукраїнського та місцевого рівнів;
 • Соціального працівника, соціального педагога — в управліннях праці та соціального захисту населення;
 • Соціолога — в центрах соціологічних досліджень і в соціолого-аналітичних установах;
 • Соціолог-консультант та соціальний аналітик державних і приватних установ, які на ринку праці хочуть стати успішними;
 • Військовослужбовців системи Міністерства оборони України і Міністерства внутрішніх справ — гуманітарно-виховної та інформаційної сфер (офіцерські посади).

 

Філології та перекладу, за спеціальністю «Філологія»

Випускники цього факультету зможуть працювати на посадах:

 • Філологів-перекладачів у структурах, які пов’язані з мовними комунікаціями як на державному, так і на міжнародному рівнях;
 • Перекладачів-референтів в екологічній і технічній галузях,у сфері міжнародних відносин;
 • Викладачів вищих  та вчителів середніх навчальних закладів
 • Офіцерів-перекладачів у системі Міністерства оборони України.
 • Соціально незахищеним категоріям студентів можуть надаватись знижки в оплаті за навчання.
 • Студенти проходять практику у країнах  ближнього  і дальнього зарубіжжя.
 • Інститут сприяє працевлаштуванню своїх випускників.

 

На протяжении учебного года в институте работают подготовительные курсы по всем дисциплинам, которые входят в конкурсные задания ХГЭИ и внешнего независимого оценивания. Обучение базируется на школьных программах с учетом особенностей образовательной деятельности и конкурсного отбора в ХГЭИ.

Подробиці щодо прийому на навчання висвітлені у Правилах прийому до інституту.