Харьковский гуманитарно - экологический институт
Абитуриенту


Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки

за якими оголошується прийом на навчання


Галузі знань

Напрями підготовки

Нормативні терміни навчання

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання Заочна форма навчання

0401

Природничі науки

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

4

5

0301

Соціально-політичні науки

6.030101

Соціологія

4

5

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія (переклад)

4

5